Phần mềm

Tạo ghi chú trên file PDF

Thứ Bảy, 14/05/2011 09:29

(ictworld.vn) - Foxit Reader bạn có thể xem lại tài liệu tạo ghi chú trên file PDF

Sau khi tải về và cài đặt Foxit Reader (foxitsoftware.com), bạn sử dụng nó để mở một tài liệu PDF bạn muốn ghi chú. Khi tập tin được mở lên, bạn tiếp tục bấm View > Toolbars > Commenting Tools.

Trên cửa sổ Commenting Tools cho phép bạn lựa chọn chú thích các tài liệu bằng một trong bảy cách khác nhau.

Bạn có thể nhấn mạnh các từ, làm nổi bật chúng, nhấn mạnh với các dòng nguệch ngoạc (có thể để đánh dấu các lỗi chính tả), trên văn bản thêm replace để đánh dấu cho văn bản mà bạn muốn thay đổi và thêm các ghi chú dán nổi.
T.T

Thời tiết

 • thoitiet

  T.P Hồ Chí Minh

  23 o C
 • thoitiet

  Đà Nẵng

  17 o C
 • thoitiet

  T.P Hà Nội

  14 o C

Tỷ giá ngoại tệ

Vàng 36.850.000
USD 20.910
EUR 29.858